Các thông số của máy in bạn cần biết: DPI, PPM, IPM là gì?

04 - 06 -2019

Các thông số của máy in bạn cần biết: DPI, PPM, IPM là gì?. Điều quan trọng cần nhớ là máy in chỉ là công cụ để in, cái khiến bạn tốn chi phí lâu dài chính là mực in. Vì vậy bạn cần xem xét đến chi phí mực…

Xin chào!