Hiển thị một kết quả duy nhất

5.800.000 
7.800.000 
17.800.000 
9.600.000 
14.500.000