Chính sách bảo mật thông tin được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân, chính sách này công bô cách thức mà Công ty TNHH Giải pháp HPS thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của Khách hàng thông qua website của HPS : https://mayinlaser.vn/

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin của Khách hàng, sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tránh khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, HPS không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, HPS sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Khách hàng đăng ký thông tin hồ sơ cá nhân tại website của HPS là đồng ý với các điều khoản và điều kiện thành viên của HPS. Chúng tôi đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

1. Mục đích thu thập thông tin

  • Thực hiện và quản lý việc đặt sản phẩm và giao sản phẩm cho khách.
  • Nắm bắt các nguyện vọng và mong muốn của quý khách hàng nhằm nâng cao dịch vụ tốt nhất.
  • Giúp quý khách có thể cập nhật các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhanh chóng.
  • Hỗ trợ khách hàng nhanh nhất khi Khách hàng cần hỗ trợ kỹ thuật hay tư vấn sản phẩm.
  • Nắm rõ được thông tin khách hàng để có những chính sách ưu đãi, chiết khấu cao đối với khách hàng quen thuộc.

2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Bao gồm họ và tên số điện thoại, email, địa chỉ giao dịch, mã số thuế. Thông tin này chỉ dùng cho việc cung cấp các thông tin bán hàng, chương trình khuyến mại, dịch vụ kỹ thuật của công ty đối với khách hàng.

3. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác

4. Thành viên sau khi đăng ký phải có trách nhiệm tự quản lý tài khoản, mật khẩu và thông tin cá nhân của mình.

5. Trong trường hợp công ty chúng tôi xác nhận được thành viên vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng tài khoản của thành viên đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thành viên gây tổn hại đến lợi ích của công ty chúng tôi, hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây, thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó.

  • Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký thành viên.
  • Có các hành vi vi phạm pháp luật, quy định này.
  • Sử dụng tài khoản và mật khẩu vào mục đích bất chính, hoặc cho người thứ ba sử dụng.
  • Gây tổn hại đến công ty chúng tôi
  • Những hành vi mà công ty chúng tôi cho rằng không phù hợp.

6. Công ty có thể thay đổi thỏa thuận/chính sách, khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên https://mayinlaser.vn/, và sau khi đăng lên coi như thỏa thuận đó có hiệu lực. Trong trường hợp có thay đổi hoặc cập nhật thông tín/chính sách mới, nếu thành viên sử dụng dich vụ thì chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các thỏa thuận đó.

7. Thông tin khách hàng được lưu trữ trên server riêng của HPS, HPS được phân quyền/ủy quyền để quản lý và bảo mật thông tin của khách hàng.

8. Tất cả Thông tin khách hàng được thu thập bảo quản lưu trữ tại Công ty TNHH Giải pháp HPS.

9. Thông tin mua hàng, thông tin cá nhân/tổ chức tại web bán hàng và khuyến mại HPS được bảo mật và không được công bố cho bên thứ 3. Công ty TNHH Giải pháp HPS cam kết bảo mật thông tin khách hàng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

10. HPS cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư của khách hàng thông qua hệ thống bảo mật của website, không sử dụng nó vì mục đích thương mại hay bất cứ mục đích nào khác. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống.

11. HPS cam kết chỉ sử dụng thông tin để nhằm tạo môi trường mua sắm an toàn, tiện lợi, chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, những thông tin cũng chỉ được chúng tôi dùng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới tranh chấp phát sinh trong việc mua bán, thanh toán qua website, và ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

12. HPS cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân với bất cứ ai, bất cứ hình thức nào. Thông tin của quý khách gửi cho chúng tôi chỉ do nhân viên HPS quản lý và sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin cho quý khách.